WNIOSEK GWARANCYJNY

Dane właściciela budynku, na którym zastosowano produkty Braas
 
Imię *
 
Nazwisko *
 
Dane budynku, na którym zastosowano produkty Braas
 
Ulica, numer *
 
Miasto *
 
Kod pocztowy *
 
Numer działki (gdy brak ulicy lub numeru) *
 
Rodzaj budynku *
 

* pola wymagane
Dane do korespondencji
(na ten adres zostaną wysłane dokumenty gwarancyjne)
 
Imię i nazwisko *
 
Ulica, numer domu i mieszkania *
 
Miasto *
 
Kod pocztowy *
 
Adres e-mail *
 
Telefon *
 
Wybierz produkty *
 
Dachówka ceramiczna

Dachówka betonowa


Blacha panelowa

Akcesoria dachowe

 
Data zakupu (rrrr-mm-dd) *
 
Data zakończenia prac dekarskich (rrrr-mm-dd)
Skan dowodu zakupu
(max. 3 pliki, max. rozmiar pliku 5 MB)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i UE z dnia 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (dalej jako „RODO”) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BMI Braas sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (45-449), ul. Wschodnia 26, KRS: 0000097246).
2) Pani/Pana dane osobowe, tj.: imię, nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane będą na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody w następujących celach:

a) udzielanie gwarancji
b) zgłaszania roszczeń gwarancyjnych (niezależnie od formy dokonywanego zgłoszenia, tj. pisemnie lub przez stronę internetową) wynikających z udzielonej gwarancji, w tym uczestnictwa w procedurze rozpatrywania wniosków gwarancyjnych
c) wykonywania innych operacji na danych osobowych związanych z ich wykorzystywaniem w celach marketingowych (m.in. akcje marketingowe, newslettery, e-mailingi itp.)

3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązywania udzielonej gwarancji.
4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres administratora danych.
5) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
6) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z udzieloną gwarancją.
7) Pani/Pana dane będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest BMI Braas sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (45-449), ul. Wschodnia 26, KRS: 0000097246, moich danych osobowych w celach przedstawionych mi w w/w klauzuli informacyjnej. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.